Čo je Panel marketingových profesionálov a ako bude fungovať

Čo je Panel marketingových profesionálov a ako bude fungovať

Panel marketingových profesionálov
Panel marketérov je spoločný projekt platformy TheMarketers.biz (MARKETERS s.r.o.) a prieskumnej agentúry Go4insight a je určený pre profesionálov a špecialistov z oblasti marketingu.

Panel marketérov slúži ako exkluzívny prieskum názorov a postojov medzi marketérmi a zadávateľmi reklamy na rôzne témy primárne v oblasti digitálneho a online marketingu a reklamy na Slovensku. Bude realizovaný 4-6 krát do roka, a to formou  niekoľkých otázok v elektronickom dotazníku.

Registrácia do Panelu marketingových profesionálov
Na registráciu do Panelu marketingových profesionálov postačuje do registračného formulára uviesť len Vaše meno, pozíciu, firmu a emailovú adresu. Súčasťou registrácie je aj Váš súhlas s použitím kontaktných údajov len za týmto účelom pre organizátorov panelu spoločnosti MARKETERS a Go4insight.

Chcem sa zaregistrovať.

Benefity účasti v Paneli marketingových profesionálov
Každý účastník získa prístup k zaujímavým branžovým informáciám ako prvý: ihneď po spracovaní odpovedí z panelu bude ako jeho člen prednostne dostávať kompletný report z takéhoto „mini“ prieskumu, čo mu môže pomôcť napríklad pri jeho práci či strategickom rozhodovaní sa.

Účastník panelu získa aj možnosť zaraďovať vlastné otázky do prieskumu po dohode s organizátorom panelu.

Každý účastník panelu sa z neho kedykoľvek môže samostatne odhlásiť, neviažu ho k nemu žiadne povinnosti ani záväzky.

Každý účastník po každej vlne vyplnení eletronického dotazníka automaticky obdrží zľavu 50 EUR na jeden lístok na najbližšie podujatie série konferencií RULEZZ a bude zaradený do zlosovania o voľný lístok na konfereciu Digital RULEZZ 2020. Túto zľavu je možné využiť len na jeden lístok. 


Organizátori Panelu marketingových profesionálov

TheMarketers.biz (MARKETERS s.r.o.)
TheMarketers.biz je združenie ľudí, ktorí po rokoch strávených v marketingu, reklame a médiách organizujú odborné trendsetterské konferencie, súťaže, eventy a médiá s primárnym zameraním na digitány a mobilny marketing, a to pod značkou RULEZZ. Každoročne organizuje najväčšiu konferenciu o digitálnom marketingu na Slovensku Digital RULEZZ, spolu s asociáciou ADMA je spoluorganizátor jedinej súťaže digitálneho marketingu Digital PIE, prevádzkuje prvý „curated marketing content“ portál na Slovensku MARKETERIS.sk - a každoročne vydáva exkluzívnu ročenku DIGITAL AGENCIES

Go4insight s.r.o.
Prieskumná agentúra zameraná na pridanú hodnotu - konzultácie, analýzy a insighty. Vznikla ako pokračovanie úspešného príbehu GfK Slovakia na slovenskom trhu po tom, ako skupina GfK ukončila pôsobenie ad-hoc divízie na slovenskom trhu. Je preferovaným partnerom GfK na Slovensku a poskytuje tradičné kvalitatívne aj kvalitatívne prieskumné metódy, pričom stále hľadá nové spôsoby ako robiť prieskum inovatívne. Za Go4insight stoja experti, ktorí sa prieskumu trhu a marketingovému poradenstvu venujú celý svoj profesionálny život.